dbuntinx

Dan Mace: Breaking the law in international waters (with cop and gang lord)

Dat nieuwe project van Dan, waar hij over heel de wereld vraagt om zaadjes met zotte ideeën te plaatsen op een kaart en dat hij dan elke week eentje uitkiest om daar creatief mee om te gaan, dat is echt zo zwaar de max. Zowel als concept, maar zeker ook in zijn uitvoering.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>