dbuntinx

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt. Misschien hopelijk niet.

Even eens wat zitten snuisteren in het dashboard van Bart Mesuere, omdat deze start van de zomer me niet zo lekker valt. Kijk naar het verschil in bevestigde besmettingen tussen dezelfde periode vorig jaar en nu:

Verschil in aantal bevestigde besmettingen week-om-week: groen betekent een daling, oranje betekent een stijging. Hoe verder van de lijn, hoe sneller. De eerste horizontale as is “100”. Je ziet het kantelen bij het begin van juli.
Zelfde grafiek, periode is nu. Herkenbaarheid troef.

Dat lijkt toch wel wat op mekaar. Toch? Dan ben ik eens gaan kijken naar dezelfde grafiek over de verandering qua hospitalisaties over de ganse pandemie. Omdat we nu met een aandeel volledig gevaccineerden zitten, en omdat we anders testen zoals de reizigers, zouden we daar meer oog voor moeten hebben dan op die besmettingscijfers. Dus ter herinnering:

Ik vind dat niet geweldig rustgevend. Op persoonlijk vlak kijk ik uit naar mijn tweede prik en dan nog eens die wachttijd van twee weken, dus vanaf half augustus ga ik terug wat meer willen doen dan het afgelopen anderhalf jaar. Tegelijkertijd zal ik met een ongerust hartje toekijken in welke richting de wereld beweegt tot dan.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>