How J Dilla humanized his MPC3000


J Dilla, hiphopmaker, te vroeg heen gegaan. Goeie documentaire over wat hem zo speciaal maakte en waarom zijn sampler in het Smithsonian Museum staat.


Geef een reactie