dbuntinx

“I Was Devastated”: Tim Berners-Lee, The Man Who Created the World Wide Web, Has Some Regrets

Schitterend interview in Vanity Fair met Tim Berners-Lee:

While the problems facing the web are complex and large, I think we should see them as bugs: problems with existing code and software systems that have been created by people—and can be fixed by people.

Ik ben daar de laatste tijd ook hard over aan ’t denken. Vooral in het kader van privacy en de mogelijkheden die Facebook en Google aanbiedt. Dat het web stilaan niet meer is wat het ooit had moeten zijn. En dat daar wel wat aan mag veranderen. Een strijd die het wel waard is, me dunkt.

Daarom ben ik ook ontzettend trots dat ik dit voorstel heb kunnen laten opnemen door de leden van Groen op hun Schakelcongres:

Om de maatschappelijke impact van algoritmes in kaart te brengen, stellen we standaarden en testen op die gebruikt kunnen worden door bedrijven om aan te tonen dat zij niet discrimineren op vlak van gender, huidskleur of taal. Een dergelijke test heeft enkel nut als ze uitgevoerd wordt door een derde instantie, nl. de overheid. Daarom pleit Groen voor de oprichting van een Algoritmisch onderzoeksbureau dat specifieke deze bevoegdheid heeft.

We kunnen als land hier echt een voortrekkersrol in opnemen. Dit zou leiden tot onderzoek, wat ons daar weer een competitief voordeel zou opleveren.

This entry was posted in Linked list. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>