dbuntinx

‘Ik ben op de grenzen van het ondernemerschap gebotst’

Ontzettend schoon interview met Jeroen Meus in De Tijd:

Iedereen mag zeggen dat ik gefaald heb. Maar ik heb wel geprobeerd, ik heb geen massagraf achtergelaten. En zelf werk ik keihard.

Bloedeerlijk ook:

Ik ben op de grenzen van ondernemerschap gebotst. Ik ben creatief, maar over kapitaalinjecties, FTE’s, ebitda en herinvesteringen weet ik niet genoeg om het zelf te doen.

Het is maar een ervaring als zelfstandige-in-bijberoep, maar ik herken er mezelf wel in.

This entry was posted in Linked list. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>