dbuntinx

Red de politieke journalistiek van de dood

De Nederlander Jan Kuitenbrouwer met een vlammend en terecht pleidooi:

De politieke journalistiek zit op een dood spoor. Het is tijd voor een nieuwe rolverdeling.

De politiek wil werkelijkheden creëren. De taak van de journalistiek is om werkelijkheden te beschrijven. Vandaar mijn suggestie: vergeet wat politici allemaal zeggen en kijk meer naar wat zij doen. Sluit die Haagse redacties. Gooi een doek over die kooi. Dan wordt het stil, en kunnen wij onze aandacht richten op zaken die er echt toe doen.

This entry was posted in Linked list and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>