dbuntinx

Wij zijn de Malinwa, en zij hebben het vergooid

Matthias-van-de-voetbal in De Morgen:

En toen kwamen zij. Ze hadden alles: geld en eigendunk, geld en roemzucht, geld en de vaste overtuiging dat de club hen toebehoorde en het instrument was van hun wanen. Ze hadden alles, behalve het enige dat telt: liefde en eergevoel.

Ik slaap er al enkele nachten niet van en wou er ook iets over neerpennen, maar beter dan hem kan ik het nooit.

Trots op onze kleuren, al zijn ze deze week wat vervaald.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>